بستن سوتین هنگام خواب
Is it necessary to wear a bra while sleeping?

آیا لازم است هنگام خواب سوتین ببندیم؟

خوابیدن با سوتین و عوارض بستن سوتین هنگام خواب بر هیچ خانومی پوشیده نیست و تقریبا می‌توان گفت که از همان ابتدای نوجوانی که خانم‌ها از سوتین استفاده می‌کنند، احتمالا نگران این نیز خواهند بود که آیا بستن سوتین می‌تواند … ادامه مطلب

0 نظرات